't Voetpad in 't Stad

In Antwerpen zijn de voetpaden bezaaid met allerlei obstakels. Ze dwingen de voetganger op het fietspad of de rijweg te gaan lopen. Al dan niet met een stok, op krukken, met een kinderwagen, een rollator of een rolstoel, slechtziend of blind.

Het is de Far West. Elke cowboy kan zich naar eigen goeddunken het voetpad toe-eigenen en de veiligheid van de voetganger te grabbel gooien.