Estland - Eesti

<augustus 2023>

Brandverzekeringsplaatjes

In de tweede helft van de 19de eeuw bevindt Estland zich onder Russisch tsaristisch bewind. Oprichting van brandverzekeringsmaatschappijen, o.a.

 • Esimene Eesti Kindlustuse Selts Maja “Eeks-Maja”, Tallinn, 1866
 • Kindlustusselts Eesti, Tartu, 1907

In 1917 valt Duitsland Estland binnen en in 1918 verklaart Estland zich onafhankelijk. Er ontstaat een gunstig commercieel klimaat waarin Estse brandverzekeringsmaatschappijen opgericht worden, o.a

 • Eesti Lloyd Kindlustuse Selts, Tallinn, 1919
 • Eestimaa Kinnitus Akstia Selts Eka, Tallinn, 1920
 • Hansa Eesti Kinnitus Aktsia-Selts, Tallinn, 1920
 • Oma Eesti Omavalitsuste Ja Uhistegeliste Asutuste Kindlustus Aktsia Selts, Tartu, 1920
 • Polaris Eesti Kindlustuse Selts, Tallinn, 1920

In 1940 vallen de sovjets het land binnen en in 1941 wordt het bezet door nazi-Duitsland. In 1944 wordt het geannexeerd door de sovjets. Brandverzekering wordt een staatsmonopolie. Private eigendom is verboden en wordt genationaliseerd. Wellicht worden alle brandverzekeringsplaatjes van de tsaristische en Estse brandverzekeraars van de gevels verwijderd.

In 1991 verklaart Estland zich onafhankelijk.

We vonden geen spoor meer van brandverzekeringsplaatjes tegen de Estse gevels.

Tulekahjukindlustuse kleebised

19. sajandi teisel poolel on Eesti Vene tsaaririigi võimu all. Tulekahjukindlustusseltside asutamine sh

 • Esimene Eesti Kindlustuse Selts Maja “Eeks-Maja”, Tallinn, 1866
 • Kindlustusselts Eesti, Tartu, 1907. a

1917. aastal tungis Saksamaa Eestisse ja 1918. aastal kuulutas Eesti välja oma iseseisvuse. Luuakse soodne ärikliima, milles asutatakse Eesti tulekindlustusseltsid nt

 • Eesti Lloyd Kindlustuse Selts, Tallinn, 1919. a
 • Eestimaa Kinnitus Aktia Selts Eka, Tallinn, 1920. a
 • Hansa Eesti Kinnitus Aktsia-Selts, Tallinn, 1920. a Oma Eesti Omavalitsuste Ja Ühisgeliste Asutuste Kindlustus Aktsia Selts, Tartu, 1920
 • Polaris Eesti Kindlustuse Selts, Tallinn, 1920. a

1940. aastal tungis Nõukogude võim riiki ja 1941. aastal okupeeris selle Natsi-Saksamaa. Nõukogude võim annekteeris selle 1944. aastal. Tulekahjukindlustus muutub riiklikuks monopoliks. Eraomand on keelatud ja natsionaliseeritud. Ehk eemaldatakse fassaadidelt kõik tsaariaegse ja Eesti tulekindlustuse kleebised.

1991. aastal kuulutab Eesti välja oma iseseisvuse.

Tulekindlustuskleebiste Eesti fassaadidelt me jälgegi ei leidnud.