Lloyd Belge Anvers

Le Lloyd Belge Société Anonyme d'Assurances
Antwerpen

1856


Letters: bovenaan “LLOYD BELGE” en onderaan “ANVERS”
Rechthoek, 20,3 cm hoog - 28,6 cm breed
Gouden letters en boord in reliëf op een zwarte achtergrond
Tin of zink