Oostende

<maart 2022>

In het Gidsenblad van de Oostendse gidsenkring Lange Nelle, 31ste jaargang, nr 3, 2019, pagina 79 en 80, schrijft Daniël Deschacht over een brandplaatje van La Belgique op de afspanning Bolderhof in Stene:

Het Bolderhof werd evenwel omgebouwd tot een co-housingproject en het plaatje verdween van de gevel. Daniel Deschacht vermoedt dat het niet teruggeplaatst wordt omdat het in te slechte staat is.

Foto's Daniël Deschacht

Daniël Deschacht meldt ook een brandplaatje op de voorgevel van de hoeve Thébusse, Schorredijk 7, Stene. Het plaatje werd vaak overschilderd en is daardoor moeilijk te herkennen.