Letland - Latvija

<augustus 2023>

Brandverzekeringsplaatjes

Tussen 1710 en 1795 verovert het Rusland van de tsaren Letland op de Zweden. Start van enkele brandverzekeringsmaatschappijen, o.a.

  • Pirma Rigas Apdrosinasanas Sabiedriba, Riga, 1765
  • Kurzeme Apdrosinasanas Akciju Sabiedriba, Riga, 1861

In 1915 valt Duitsland Letland binnen en in 1918 verklaart Letland zich onafhankelijk. Er ontstaat een gunstig commercieel klimaat waarin Letse brandverzekeringsmaatschappijen opgericht worden, o.a

  • Latvijas Lloids Apdrosinasanas Un Transporta Akeiju Sabriedriba, Riga, 1920
  • Apdrosinasanas Akciju Sabiedriba Rigas Unions, Riga, 1920
  • Apdrosinasanas Un Transporta Akciju Sabiedriba Latvija, Riga, 1922

In 1940 vallen de sovjets het land binnen en in 1941 wordt het bezet door nazi-Duitsland. In 1944 wordt het geannexeerd door de sovjets. Brandverzekering wordt een staatsmonopolie. Private eigendom is verboden en wordt genationaliseerd. Wellicht worden alle brandverzekeringsplaatjes van de tsaristische en Letse brandverzekeraars van de gevels verwijderd.

In 1990 verklaart Letland zich onafhankelijk.

We vonden geen spoor meer van brandverzekeringsplaatjes tegen de Letse gevels.

Ugunsgrēka apdrošināšanas uzlīmes

No 1710. līdz 1795. gadam caru Krievija iekaro Latviju no zviedriem. Vairāku ugunsgrēku apdrošināšanas kompāniju darbības uzsākšana, t.sk

  • Pirmā Rīgas Apdrošināšanas sabiedrība, Rīga, 1765
  • Kurzemes Apdrosinasanas Akciju biedriba, Riga, 1861.

1915. gadā Vācija iebruka Latvijā un 1918. gadā Latvija pasludināja savu neatkarību. Tiek radīts labvēlīgs komerciālais klimats, kurā tiek dibinātas Latvijas ugunsdrošības apdrošināšanas sabiedrības, t.sk

  • Latvijas Lloids Apdrosinasanas Un Transporta Akeiju Sabriedriba, Riga, 1920
  • Apdrosinasanas Akciju Sabiedriba Rigas Unions, Riga, 1920
  • Apdrosinasanas Un Transporta Akciju Sabiedrība Latvija, Rīga, 1922.

1940. gadā padomju vara iebruka valstī, un 1941. gadā to okupēja nacistiskā Vācija. Padomju vara to anektēja 1944. gadā. Ugunsdrošība kļūst par valsts monopolu. Privātīpašums ir aizliegts un tiek nacionalizēts. Iespējams, no fasādēm tiks noņemtas visas cara un Latvijas ugunsdrošības apdrošinātāju uzlīmes.

1990. gadā Latvija pasludina savu neatkarību.

Uz Latvijas fasādēm neatradām nekādas ugunsdrošības uzlīmes pēdas.